De Meander VZW

Beste bezoeker,

Bij het bezoeken van deze website willen we u op een overzichtelijke manier laten kennis maken met onze organisatie. De Meander biedt zorg aan jongeren en volwassenen met een matige tot ernstige mentaal, mentaal - motorische beperking. Als toekomstige gebruiker, medewerker, vrijwilliger of partner mag u rekenen op een warme en professionele ondersteuning of begeleiding. Een warme vraaggerichte zorg vormt het uitgangspunt van ons handelen, elke dag opnieuw!

Onze organisatie is sterk verbonden met haar directe omgeving, dit biedt allerlei kansen op inclusie en buurtvervlechting. De vele veranderingen binnen het Vlaamse zorglandschap nopen ons om een beleid te voeren dat gericht is op zorginnovatie in al zijn vormen. Deze website vormt het venster om deze nieuwe ontwikkelingen van nabij op te volgen. Het geeft u tevens een beeld over het interne reilen en zeilen binnen onze organisatie.

Voor al uw vragen over een mogelijk zorgaanbod voor uw zoon, dochter, broer of zus of vragen over een toekomstige tewerkstelling als medewerker, vrijwilliger of stagiair treft u op deze website de juiste referentiepersonen of diensten aan. Aarzel niet om ons te contacteren. We staan u graag met woord en daad bij.

Alvast bedankt voor uw interesse in onze organisatie.