Kwaliteitshandboek
Strategisch beleidsplan
Jaarverslag
Zorginspectie
Nieuwsbrieven

Documenten
Kwaliteitshandboek

KHB 0 Inhoud
KHB 1.1 Structuur
KHB 1.2 Aanbod
KHB 1.3 Kwaliteitsbeleid
KHB 2.1 Organisatiestructuur
KHB 2.2 Intern overleg
KHB 2.3 Extern overleg
KHB 2.4 Middelen
KHB 2.5 Documenten
KHB 3.1.1 Intake MFC PVB
KHB 3.1.2 Intake RTH
KHB 3.1.3 Intake kortverblijf
KHB 3.2 Dienstverleningsovereenkomst
KHB 3.3 Beeindigen
KHB 3.4 Collectief overleg
KHB 3.5 Klachten
KHB 3.6 Grensoverschrijdend gedrag
KHB 3.7 Tijdelijke afzondering
KHB 3.8 Verpleegkundige handelingen
KHB 4.1 Selectie
KHB 4.2 VTO
KHB 4.3 Evaluatie personeel
KHB 4.4 Vrijwilligers
KHB 5.1 Zelfevaluatie
KHB 5.2 Tevredenheid
KHB 5.3 Evaluatie middelen
KHB 5.4 Audits
KHB 5.5 Beoordeling kwaliteitshandboek
KHB 5.6 CPM


Strategisch beleidsplan

SPB 2013-2017
Opdrachtverklaring


Jaarverslag

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017


Zorginspectie

Inspectieverslag algemene werking 2014
Inspectieverslag MFC 2015
Inspectieverslag zelfevaluatie 2015
Inspectieverslag MFC opvolging 2016
Inspectieverslag onaangekondigd bezoek 2016
Inspectieverslag integriteit 2016
Inspectieverslag VBM 2018
Inspectieverslag onaangekondigd bezoek 2018
Inspectieverslag VBM opvolging 2019


Nieuwsbrieven

Juli 2018