Stichting Ommersteyn
Ons Dak
Kind en preventie
OCMW Dilsen-Stokkem
BuSo De Garve
Caano VZW
Recreas vzw
ZorgOnline

Onze partners


Stichting Ommersteyn


De Stichting is actief als zorgboerderij in Dilsen-Stokkem. Een 30-tal personen die in de gewone werk- of leefsituatie moeilijk functioneren, komen hier regelmatig meewerken. We bieden een aangepaste woongelegenheid voor 9 deelnemers. Er is een vakantieverblijf en een mogelijkheid tot tijdelijke opvang.
De stichting stelt de Meander in de gelegenheid om met 5 gebruikers te wonen en te werken op de zorgboerderij. Daarnaast is er nog bijkomende woongelegenheid gecreëerd voor 3 gebruikers met PVB of RTH-middelen. Zij verblijven elk in een individuele studio die ook gelegen zijn op de site van de zorgboerderij.
 http://www.stichting-ommersteyn.beOns Dak


Ons Dak is een sociale huisvestingsmaatschappij in noord - oost Limburg, beheert circa 2000 woningen, heeft een omzet van 7.000.000 euro per jaar en is daarmee zowat de grootste huiseigenaar in Maaseik, Kinrooi, Dilsen-Stokkem, Bree en Meeuwen-Gruitrode.
In het project ‘de Stadstoren’ in het centrum van Stokkem worden de belangen van twee organisaties op een complementaire manier gediend. De sociale bouwmaatschappij heeft enerzijds een ruime expertise in aangepast en toegankelijk bouwen, de Meander heeft anderzijds de ervaring in het bieden van een aangepaste zorg voor personen met een beperking. Binnen het project ontmoeten de doelgroepen van beide organisaties elkaar op een unieke manier. De twee woningen die uitgebaat worden door Ons dak zullen bewoond worden door koppels van 65+ waarvan één van de twee een vergrote zorgvraag heeft. De woningen van de Meander bieden onderdak aan 6 personen met een mentale beperking binnen de erkenning DIO. Als verbindende factor wordt er binnen het project een winkel en buurtlokaal uitgebaat door alle inwonende deelnemers. De Meander zal instaan voor het totale zorgaspect, terwijl Ons Dak alle praktische beslommeringen voor haar rekening neemt zoals het technisch onderhoud van de site. Samen zetten we ook een project van buurtvervlechting op.
 http://www.onsdak.beKind en Gezin


Patrimoniumdeling samen met de diensten van Kind&Preventie Het consultatiebureau van Kind&Preventie bevindt zich in het zorgcentrum, gelegen op onze campus. Zo kan de Meander instaan voor het geven van vroegtijdig psychologisch en orthopedagogisch advies bij een baby of kindje met een vermoeden van handicap. Uiteraard zorgt deze samenwerking ook voor een efficiënter gebruik van gesubsidieerde infrastructuur, de overheid hoeft immers slechts eenmaal te investeren voor de huisvesting van twee verschillende organisaties.  http://www.kindengezin.beOCMW Dilsen-Stokkem


Een gedeelde mobiliteitszorg, samen met het OCMW Dilsen-Stokkem. Dilsen-Stokkem heeft een actieve en goed uitgebouwde mindermobiele centrale. Ze beschikten echter niet over rolstoeltoegankelijk vervoer. Vermits de mindermobiele centrale voor vele bewoners van de Meander wekelijks instaat voor het heen en weer vervoer naar thuis was de link snel gelegd. De Meander geeft de minder mobiele centrale de gelegenheid om ook voor alle mindervalide gebruikers uit Dilsen-Stokkem gebruik te maken van hun rolstoeltoegankelijk wagenpark. Op deze manier hoeft de MMC niet te investeren in rolstoeltoegankelijk vervoer en kunnen wij blijven rekenen op hun diensten in functie van onze gebruikers.  http://www.dilsen-stokkem.beBuSo De Garve


Op onze campus is ook Buso-school de Garve gelegen. De jongeren die verblijven in het MFC van de Meander volgen er opleidingsvorm 1. Op inhoudelijk vlak streven we er samen naar om een zo complementair mogelijk zorgaanbod aan te bieden.  http://www.buso-degarve.be/Caano VZW


Samen met De Regenbook Genk, Intesa Borgloon, Tevona Hasselt, Berkenhof Leopolsburg en Wiric St-Truiden is de Meander lid van vzw CAANO. CAANO is een overkoepelend netwerk waarin alle deelnemende organisaties ervan overtuigd zijn dat oordeelkundig en gericht samenwerken kansen biedt op een belangrijke inhoudelijke en faciliterende meerwaarde voor iedere deelnemer.  http://www.caano.be/Recreas VZW


Recreatief aangepast sporten VZW is de grootste, door BLOSO erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie voor personen met een beperking.  http://www.recreas.be/ZorgOnline


Sinds 2012 heeft de Meander een eigen intranet ontwikkeld wat alle diensten en communicatie binnen een organisatie als de onze incorporeert. Dit intranet is uniek in zijn soort en beantwoordt op alle vlakken aan de noden en wensen van een zorginstelling. Het behalen van meerdere awards waaronder deze van ‘beste intranet van Vlaanderen’ heeft de interesse in deze toepassing binnen de zorgsector enorm doen toenemen. Daarom heeft de Meander besloten het geheel onder te brengen in de bvba Zorgonline. Deze staat sinds mei 2012 in voor de commercialisering en lancering van het product in Vlaanderen. Op deze manier kunnen we een verdere ontwikkeling van het product blijven garanderen en collega voorzieningen laten ‘mee profiteren’ van deze innovatieve toepassing.  http://www.zorgonline.be/