Eenmalige gift
Permanente opdracht
Steun ons op een andere manier

De Meander heeft uw steun nodig ...
... om betere en extra zorg te kunnen bieden aan haar bewoners.

Een eenmalige gift

Door de Meander te steunen helpt u ons om betere zorg te bieden aan mensen met een beperking.
Uw gift wordt integraal ingepast binnen “onze fondsenmatrix”. Deze bestaat uit tal van projecten of aankopen die we bovenop de basiszorg willen doen of organiseren.
U wordt jaarlijks op de hoogte gebracht waarvoor uw gift daadwerkelijk werd ingezet. Zo kan u perfect opvolgen welk project met uw donatie werd gerealiseerd. Voor giften vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal attest. Gelieve dan ook volgende mededeling te vermelden: “gift tegen fiscaal attest”.

U kunt steeds een gift overmaken via een overschrijving op het algemene rekeningnummer van de Meander.
BE34 4564 0802 7190 (BIC: KRED BE BB)
Mededeling: “Gift (tegen fiscaal attest) “
Permanente opdracht

Als u uw gift een structureel karakter wil geven, kan u kiezen voor een permanente opdracht: elke maand wordt er dan automatisch een vast bedrag (dat u zelf bepaalt) op de rekening van de Meander gestort. In samenspraak kiezen we een project waaraan uw gift wordt toegewezen.
Indien u ons graag op deze manier zou willen ondersteunen, kan u makkelijk een domiciliГ«ringsformulier aanvragen via het emailadres van de financiГ«le dienst van de Meander (stijn.mommen@arum.be).


Steun ons op een andere manier

U kan voor een vast bedrag van 300€ per jaar het peter- of meterschap opnemen over een van onze therapiepaarden. Met dit bedrag slagen we erin om het paard een jaar lang te verzorgen en te onderhouden.

Tevens kan u in onze rijhal een reclamepaneel van uw bedrijf of vereniging ophangen voor 300€ per jaar. U dient zelf voor het paneel te zorgen. Onze technische dienst zal instaan voor de montage tegen de zijwand van onze rijhal.

U kan de Meander steunen door een speciale persoonlijke gelegenheid in het teken te stellen van onze bewoners. Op deze manier geeft u een extra dimensie aan die speciale dag. Een geboorte, communie, huwelijksverjaardag, pensionering of gouden bruiloft.
Vraag uw vrienden en kennissen om geen bloemen of geschenken te kopen maar het bedrag dat ze daar anders aan zouden besteden, te storten ten voordele van de projecten van de Meander.

U kan als persoon of bedrijf ook zelf een actie op touw zetten! Het is een uitstekende Г©n plezierige manier om de Meander te steunen. Sommigen gaan een persoonlijke uitdaging aan, zoals hun eerste marathon lopen of een concert organiseren. Alle initiatieven zijn bespreekbaar. Laat je creativiteit de vrije loop.
Indien u de Meander opneemt in uw testament, stelt u een ontzettend mooi gebaar van solidariteit, dat overigens op elk ogenblik herroepbaar is.
U kunt de Meander een bepaald bedrag of een waardevol (roerend of onroerend) goed nalaten. Dit noemt men een bijzonder legaat.

Hebt u geen erfgenamen in de rechte lijn, maar wilt u graag iets nalaten aan bijvoorbeeld uw neven en nichten, dan kunt u de Meander aanstellen als uw duo-legataris. In dit geval zal de Meander de successierechten van uw neven en nichten op zich nemen zodat deze laatsten netto meer zullen overhouden aan uw erfenis dan zonder duo-legaat. Een win-winverhaal. Indien u interesse heeft voor deze optie, neem gerust contact op met ons of met een notaris.