Vacatures
Vrijwilliger worden
Stage lopen
Werken in de Meander

Zorg voor de medewerker

Naast de zorg voor de gebruiker staat de zorg voor de medewerker hoog in ons vaandel geschreven. In ons handelen staat de gebruiker centraal. Hun vragen, wensen en verwachtingen vormen hierbij, zoveel als mogelijk, het uitgangspunt. Om onze visie om te zetten in praktijk moeten we dagelijks kunnen rekenen op de deskundigheid en het engagement van onze medewerkers. Zij verdienen dan ook onze steun en waardering.


Actieve betrokkenheid

Onze medewerkers mogen rekenen op een actieve betrokkenheid via allerlei inspraakorganen en een participatieve leiderschapsstijl. Dit zijn voor ons geen loze woorden. Medewerkers en leidinggevenden in de Meander gaan op regelmatige basis in overleg met elkaar. Medewerkers worden gestimuleerd om deel te nemen aan commissies en werkgroepen om zo hun stem te laten horen en onze organisatie samen verder vorm te geven.

Respectvolle samenwerking

Onze medewerkers mogen rekenen op een respectvolle samenwerking. De commissie ad hoc interne communicatie (CAHIC) zet zich in om allerlei acties te organiseren om medewerkers te sensibiliseren en een respectvolle samenwerking te bevorderen.

Open communicatie

Onze samenwerking wordt gekenmerkt door een open communicatie. De Meander kiest voor een positieve feedbackcultuur. Medewerkers krijgen in hun eerste jaar tewerkstelling drie evaluatiegesprekken. Deze gesprekken hebben tot doel om de medewerker te begeleiden en te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn functie. Vanaf het tweede jaar tewerkstelling volgt een jaarlijks terugkerend functioneringsgesprek. Zowel medewerker als leidinggevende kunnen punten op de agenda van dit gesprek zetten met als doel de samenwerking verder te verbeteren.

Lerende organisatie

De Meander wil een lerende organisatie zijn. Groei en persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. Samen met de medeweker, de leidinggevende en de VTO-verantwoordelijke zetten we actief in op de vormingsbehoeften.

Welbevinden van de medewerkers

De Meander zet in op het welbevinden van de medewerkers. We trachten het welbevinden te bevorderen vanuit verschillende invalshoeken. Regelmatig houden we een tevredenheidsmeting m.b.t. de arbeidstevredenheid, we hebben een interne vertrouwenspersoon, ieder team organiseert jaarlijks een teambuilding, …Vacatures

Klik op deze link om doorverwezen te worden naar alle vacatures van Zorggroep ARUM vzw.Spontaan solliciteren?

Uiteraard ontvangen wij ook graag je spontane sollicitatie. Ben jij de geschikte kandidaat voor een job in onze organisatie? Laat het ons snel weten! Stuur je curriculum vitae en motivatiebrief naar Daan Wetzels ( iksolliciteer@arum.be )
De eerste selectie gebeurt steeds op basis van het curriculum vitae en motivatiebrief. Wanneer je schriftelijke kandidatuur weerhouden wordt, krijg je een uitnodiging voor een selectiegesprek. Het selectieteam, dat steeds samengesteld wordt op maat van de vacature, zal nagaan of je profiel beantwoordt aan de vereisten die de job stelt. Indien jij onze nieuwe medewerker wordt, zal je op je eerste werkdag onthaald worden door onze personeelsdienst en je leidinggevende. Je ontvangt bovendien een onthaalmap met extra informatie m.b.t. je functie en onze organisatie.Vrijwilliger in de Meander

Vrijwilligers zijn een meerwaarde voor de bewoners …

Een vrijwilliger zorgt ervoor dat er een extra aanbod ten aanzien van de bewoners kan uitgewerkt worden. Een vrijwilliger heeft een onbevooroordeelde en niet-professionele kijk. Vrijwilligers bieden mogelijke toegang tot nieuwe netwerken.

Vrijwilligers zijn een meerwaarde voor de medewerkers …

Door de extra helpende handen van vrijwilligers kunnen onze professionele medewerkers andere, soms meer kerngerichte taken, uitvoeren.

Vrijwilligers zijn een meerwaarde voor de organisatie …

Dat vrijwilligers waardevol zijn voor onze organisatie is evident. Ze brengen competenties binnen, vergroten ons aanbod, bieden nieuwe perspectieven en zorgen voor flexibiliteit en dynamiek. Bovendien zijn vrijwilligers een venster naar de maatschappij.

Vrijwilliger zijn is een meerwaarde voor de vrijwilliger …

Vrijwilliger zijn stimuleert het persoonlijke groeiproces. Je leert mensen en nieuwe werelden kennen. Bovendien kan de vrijwilliger de eigen competenties maximaal inzetten. Dat brengt mensen in hun kracht, zeker als ze daar erkenning voor krijgen. Als organisatie hebben we vrijwilligers ook heel wat te bieden: een uitdagend takenpakket, ondersteuning en vorming. We streven daarbij naar een evenwicht tussen geven en nemen.

Vrijwilligers zijn een meerwaarde voor de samenleving …

Uit al het vorige kunnen we afleiden dat vrijwilligerswerk ook goed is voor de samenleving. Doordat vrijwilligerswerk voortkomt uit een betrokkenheid op de gemeenschap, biedt het ook een antwoord op de huidige individualisering.

Vrijwilliger zijn in de Meander, gewoon doen!

De Meander is steeds op zoek naar vrijwillige handen. Heb je interesse om je diensten vrijwillig aan te bieden, laat het ons gerust weten via onze coördinator vrijwilligerswerking!Stagiair in de Meander

De Meander ziet het als haar maatschappelijke opdracht om aan studenten de kans te bieden om de nodige ervaring op te kunnen doen in de praktijk. Als organisatie houden we voeling met de opleidingen en wat leeft rond de job. Bovendien geeft het ons de kans om gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers aan te trekken.

Voornamelijk studenten jeugd- en gehandicaptenzorg en orthopedagogie kunnen bij ons terecht voor een stageplaats, maar ook voor andere opleidingen (boekhouding, administratie, keukenmedewerker, …) staat onze organisatie open.

Stagiairs krijgen de ruimte om hun theoretische kennis toe te passen in de dagdagelijkse praktijk onder begeleiding en met ondersteuning van een stagementor. Samen met de stagementor en collega's willen wij stagiairs optimale kansen geven om zich verder te ontwikkelen in hun studiegebied.

Heb je interesse om in de Meander stage te lopen, kun je contact opnemen met:
- Inge Aerts voor stages binnen de leefgroepwerking en dagbesteding.
- Ellen Hecker voor stages binnen de medisch-paramedische dienst.
- Stijn Mommen voor stages binnen de administratieve en financiële diensten.
- Daan Wetzels voor stages binnen de logistieke diensten (keuken, onderhoud en technische dienst).